Fûns Mid-Fryslân

Welkom op de site van Fûns Mid-Fryslân!

Ik wil direct een aanvraag doen

Ontstaan Fûns Mid-Fryslân

Fûns Mid-Fryslân is ontstaan na de fusie met de Frieslandbank in 1994, daarvoor was het bekend als “Spaarbank Mid-Fryslân”, welke ooit een oorsprong had in de “Nutsspaarbank”.

Na opheffing van de Frieslandbank in 2013 is Fûns Mid-Fryslân geheel onafhankelijk geworden en zijn de statuten aangepast aan de nieuwe situatie. Fûns Mid-Fryslân beschikt nu over een eigen vermogen van waaruit zij donaties kan verstrekken.

Sinds jaar en dag zijn vanuit voornoemde organisaties donaties aan de samenleving gegeven ter ondersteuning van allerlei (maatschappelijke) doelen.

Doelstelling Fûns Mid-Fryslân

Het Fûns heeft zich tot doel gesteld om de belangen te behartigen van het doarp Grou door het financieel ondersteunen van instanties en evenementen die aan die belangen bijdragen, waarbij Fûns Mid-Fryslan zich richt op sociaal en cultureel dienende projecten die een algemeen belang dienen (positieve uitwerking hebben over een groot deel van de gemeenschap) én projecten die de jeugd activeert op cultureel, sociaal en sportief gebied. Bij uitstek wordt hierbij gekeken naar vernieuwende projecten en/of initiatieven.

Aanvraag Formulier Fûns Mid-Fryslân

Herkent u zich met uw vraag in de doelstelling van Fûns Mid-Fryslan? Zo ja, doe dan uw aanvraag middels onderstaand formulier.

Na het correct invullen van alle velden wordt u doorgestuurd naar de bevestigingspagina, mocht dit niet het geval zijn, dan is er waarschijnlijk een veld niet, of niet goed ingevuld.

  • Beschrijf hier in het kort wat het doel is.
  • Als u een begroting heeft, dan kunt u die hier uploaden in pdf-formaat.
    Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: pdf.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bestuur Fûns Mid-Fryslân

Het bestuur van Fûns Mid-Fryslân bestaat uit de volgende personen

Rudmer Leenstra

Rudmer Leenstra

Voorzitter

Arno Huisman

Arno Huisman

Secretaris

Jan Feike Hoekstra

Jan Feike Hoekstra

Penningmeester

Contact

Je kunt ook rechtstreeks contact zoeken middels post of e-mail.

Secretariaat FMF
p/a dhr. A. Huisman
Prinses Beatrixweg 6
9001 JM Grou

Bericht

11 + 15 =

Ook al valt uw aanvraag binnen de doelstelling van Fûns Mid-Fryslân, u kunt hieraan nooit rechten ontlenen. Het bestuur van Stichting Fûns Mid-Fryslân beslist in alle gevallen over het al dan niet toekennen van een bijdrage en de hoogte daarvan.