Welkom bij Fûns Mid-Fryslân

 

Welkom op de site van Fûns Mid-Fryslân

Fûns Mid-Fryslan is ontstaan na de fusie met de Frieslandbank in 1994, daarvoor was het bekend als “Spaarbank Mid-Fryslân”, welke ooit een oorsprong had in de “Nutsspaarbank”.

Na opheffing van de Frieslandbank in 2013 is Fûns Mid-Fryslan geheel onafhankelijk geworden en zijn de statuten aangepast aan de nieuwe situatie. Fûns Mid-Fryslan beschikt nu over een eigen vermogen van waaruit zij donaties kan verstrekken.

Sinds jaar en dag zijn vanuit voornoemde organisaties donaties aan de samenleving gegeven ter ondersteuning van allerlei (maatschappelijke) doelen.

Het Funs heeft zich tot doel gesteld om de belangen te behartigen van het doarp Grou door het financieel ondersteunen van instanties en evenementen die aan die belangen bijdragen, waarbij Fûns Mid-Fryslan zich richt op sociaal en cultureel dienende projecten die een algemeen belang dienen (positieve uitwerking hebben over een groot deel van de gemeenschap) én projecten die de jeugd activeert op cultureel, sociaal en sportief gebied. Bij uitstek wordt hierbij gekeken naar vernieuwende projecten en/of initiatieven.

 


Rudmer Leenstra
voorzitter Fûns Mid-Fryslan

 


Jan Feike Hoekstra
penningmeester Fûns Mid-Fryslan

 


Arno Huisman
secretaris Fûns Mid-Fryslan

 

 


Aanvraag formulier Fûns Mid-Fryslân

Herkent u zich met uw vraag in de doelstelling van Fûns Mid-Fryslan? Zo ja, doe dan uw aanvraag
middels onderstaand formulier.

  • Beschrijf hier in het kort wat het doel is.
  • Als u een begroting heeft, dan kunt u die hier uploaden in pdf-formaat.
    Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: pdf.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 
 
 

 

U kunt ook rechtstreeks contact zoeken middels e-mail
[email protected]

Per post
Secretariaat FMF
p/a dhr. A. Huisman
Prinses Beatrixweg 6
9001 JM Grou

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook al valt uw aanvraag binnen de doelstelling van Fûns Mid-Fryslan, u kunt hieraan nooit rechten ontlenen. Het bestuur van Stichting Fûns Mid-Fryslân beslist in alle gevallen over het al dan niet toekennen van een bijdrage en de hoogte daarvan.